Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2014

morderstwo

July 29 2014

morderstwo

July 24 2014

morderstwo
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, ze cuda się nie zdarzają, przecież Ty się zdarzyłeś
— P.Adamczyk
morderstwo
Jesteś moim wszystkim.
— wieczornie
morderstwo

Krótki wiersz o niespełnionej miłości

chodź 
przepłyniemy sobie
przez palce

— Piotr Adamczyk

July 23 2014

morderstwo
Kocham cię. Przestań istnieć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
morderstwo
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"

July 21 2014

July 19 2014

morderstwo
0033 f876
Reposted frompalesoap palesoap viadivi divi
morderstwo
Nie lubię gdy pościel przestaje Tobą pachnieć.
— Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Reposted fromresort resort viatouchthesky touchthesky
0490 c3d7 500
Reposted fromunco unco vianataliaskl nataliaskl

July 13 2014

morderstwo
When I need you
I just close my eyes and I'm with you
— Rod Stewart
Reposted fromnivea nivea viazwariowalam zwariowalam

July 09 2014

3677 999d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMrsDarkness MrsDarkness
morderstwo
morderstwo
9070 6a3d
żulczyk
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapozakontrola pozakontrola
morderstwo
5414 00ae
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
morderstwo
morderstwo
0851 fcb4
Reposted frominfinitenoise infinitenoise vianataliaskl nataliaskl

July 06 2014

morderstwo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl